En krise kan vise seg å være en godt innpakket gave

Mar 26, 2020

For en tid tilbake gjennomgikk jeg en stor livskrise. Jeg hadde i lang tid klamret meg til en virkelighet som i realiteten var en illusjon. Da illusjonen brast var det som å havne i et stort mørke av dyp fortvilelse og tungsinn. Alt opplevdes meningsløst og trist. Jeg følte at all livskraft, glede, overskudd og fremtidshåp hadde forsvunnet. En følelse av panikk og redsel hadde fått grep om meg og jeg hadde bare et ønske om å unnslippe og komme meg unna. Flykte fra følelsene mine, flykte fra situasjonen, men mest av alt flykte fra meg selv og den jeg var! Jeg håpet intenst at det hele var et blaff og at alt snart var tilbake til det trygge og forutsigbare som jeg trodde jeg hadde kontroll på.

En morgen jeg sto midt i krisen lå det uventet en bok på dørmatten min, «THE UNIVERSE HAS YOUR BACK» av Gabby Bernstein. Jeg åpnet boken på en tilfeldig side og fant...

Les mer
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.